Zajęcia pozalekcyjne

Koło filmowe

Prowadzący
Pan Michał Drozdowski

Sala 119
termin po uzgodnieniu z prowadzącym

Koło modelarskie

Prowadzący
Pan Ryszard Dziergwa
– Mistrz Polski w Modelarstwie,
Pani Anna Sitarska

Sala nr 17 Poniedziałek 8 i 9 lekcja

Koło fotograficzne

Prowadzący
Pan Krzysztof Porawski,
Pani Dagmara Polańska-Chyła

Sala nr 120 Środa 8 i 9 lekcja

Trening Umiejętności Społecznych

od 21.10.2021 r

Prowadzący
Pani Anita Cieślak,
Pani Małgorzata
Skibińska-Jeleń

Sala 15 Czwartek 8 lekcja

Koło astronomiczne

Prowadzący
Pan Piotr Paśnik

Sala nr 21 Czwartek 8 lekcja

Arteterapia

Prowadzący
Pani Katarzyna Adamiak

Sala nr 120 Czwartek 8 lekcja

Koło języka migowego

Prowadzący
Pani Małgorzata Królewicz

Sala 26 Czwartek 8 lekcja

Koło plastyczne

Prowadzący
Pani Julita Gregorczyk

Sala 120 Poniedziałek 8 lekcja

Koło wokalne

Prowadzący
Pani Kamila Smułka

Sala nr 20
Środa 8 lekcja

Koło gier planszowych

Prowadzący
Pani Agnieszka Zielińska

Sala nr 21
Środa 14:40-15:40

Kabaret "Zielony parasol"

Prowadzący
Pan Tomasz Duda

Sala nr 20 Piątek 8 lekcja

Maturalne koło historyczne

dla uczniów klasy III LO 4-letniego

Prowadzący
Pan Przemysław Kopeć

Sala 21 Wtorek 8 lekcja

Maturalne koło historyczne

dla uczniów klasy III LO 3-letniego

Prowadzący
Pan Przemysław Kopeć

Sala 21
Poniedziałek, środa 8 lekcja

Maturalne koło fizyczne

Prowadzący
Pan Piotr Paśnik

Sala 17 Środa 8 i 9 lekcja

Maturalne koło biologiczne

Prowadzący
Pani Renata Gąsior

Sala 117 Środa 8 lekcja

Klub Młodych Odkrywców

7 i 8 klasa SP

Prowadzący
Pani Dagmara
Polańska-Chyła,
Pani Anna Niewczas

Sala nr 117 Poniedziałek 8 lekcja

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław