Ubezpieczenie NNW

Przesyłamy ofertę ubezpieczenia Strefa NNW Szkolne nr K-23-606-00027279, którą przygotował Twój agent wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
Kartą Produktu, Klauzulą Informacyjną oraz Informacją o Dystrybutorze.

Zapoznaj się z nią i dokończ zakup.

Jak przejść do oferty i kupić ubezpieczenie

1. Kliknij w poniższy przycisk, aby przejść do oferty.

2. Zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i wyraź niezbędne zgody a następnie pobierz wymagane dokumenty.

3. Zapoznaj się z ofertą i opłać wygodnie składkę za pomocą płatności online.

Przejdź do oferty [1]

Jednocześnie udostępniamy Ci Regulamin serwisu Strefa NNW Szkolne [2].
Prosimy zapoznaj się z jego treścią.

Ubezpieczenie będzie aktywne od następnego dnia od złożenia polisy.

[1] https://nnwdlaszkoly.pl/oferta/dodQUc
[2] https://nnwdlaszkoly.pl/regulamin 

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław