Spotkania z Rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 w SP i LO Amigo

  • 06.09.2023, godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami informujące o zasadach pracy Szkół Amigo w roku szkolnym 2023/2024, konsultacje* z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
  • 18.10.2023, godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami, konsultacje*.
  • 08.11.2023, godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami, konsultacje*, klasa IV LO – informacje o przewidywanych ocenach na zakończenie I półrocza.
  • 06.12.2023, godz 17.00 – Zebranie z Rodzicami informujące o przewidywanych ocenach na zakończenie I półrocza oraz informacja o uzyskanych ocenach na I półrocze dla uczniów klasy IV LO, konsultacje*.
  • 21.02.2024, godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami, konsultacje*
  • 20.03.2024, godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami, informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla klasy IV LO, konsultacje*.
    24.04.2024, godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami informujące o przewidywanych ocenach rocznych, konsultacje*

Wszystkie zebrania odbywają się w środy.

Wychowawcy lub nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą zorganizować dodatkowe zebrania z Rodzicami, informując o ich terminie
z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia.

*konsultacje odbywają się od godz. 17.45 do godz. 19.00.

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław