Erasmus+

Tytuł projektu:

„Równe szanse – edukacja włączająca osób niepełnosprawnych i autystycznych”

Czas trwania:  

1 czerwca 2017 – 31 maja 2019

Kwota dofinansowania:   14 519 euro

Koordynator:  Anna Biela-Różańska   anularoz@interia.pl

Uczestnicy projektu i planowane mobilności:

 • Michał Drozdowski:  „Understanding Autism Spectrum Disorders – Introduction and Interventions”  – szkolenie we Włoszech
 • Anna Biela–Różańska:  „Programmes for teachers of students with special education needs” – szkolenie w Wielkiej Brytanii
 • Melania Kubik i Anna Chojnowska:   „Inlcusive Education end Special Educational Needs” – szkolenie w Wielkiej Brytanii
 • Anna Filanowska-Woźny: „Innovatives Lernen mit Tablets” – szkolenie w Austrii
 • Melania Kubik: „CLIL For Secondary Teachers (Science & Maths)”  – szkolenie w Wielkiej Brytanii
 1. Zatwierdzenie wniosku o tytule „Równe szanse – edukacja włączająca osób niepełnosprawnych i autystycznych” przez Narodową Agencję Erasmus+.
 2. Udział w międzynarodowej konferencji: „Autyzm bez przemocy” – 10-11 czerwca 2017
 3. Szkolenie dla beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w konkursie 2017 – Akcja KA1 SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ – Warszawa, 12 czerwca 2017
 4. Szkolenie wewnątrzszkolne uczestników projektu – przekazanie i omówienie materiałów otrzymanych na szkoleniu w Warszawie oraz opracowanie planu bieżących działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu – 20 czerwca 2017
 5. Informacja o planowanych działaniach z uwzględnieniem włączenia w nie wszystkich nauczycieli szkoły na plenarnej radzie pedagogicznej – 26 czerwca 2017
 6. Szkolenie we Włoszech „Understanding Autism Spectrum Disorders Introduction and Interventions” 24-28 lipca 2017
 7. Szkolenie w Wielkiej Brytanii „ Programmes for teachers of students with Special Educational Needs” 14- 25 sierpnia 2017
 8. Webinarium zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji „ Mobility Tool +” 6 września 2017
 9. Wyjazd  do Budapesztu i Bratysławy  w ramach kontynuacji projektu edukacyjno-językowego „Szlakiem stolic europejskich” (Bratysława: starówka i zamek, Parlament w Budapeszcie, rejs wieczorny statkiem po Dunaju, Muzeum Terroru, Bazylika Św. Stefana, termy, Balaton) – 10-14 września 2017
 10. Konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy” w Warszawie 25 września 2017
 11. Webinarium zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji „Nowoczesne metody upowszechniania materiałów edukacyjnych” 29 września 2017
 12. Zainstalowanie tablicy informacyjnej dot. realizacji projektu, w miejscu często uczęszczanym przez Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Gości odwiedzających szkołę .
 13. Wyjazd do Drezna w ramach kontynuacji projektu edukacyjno-językowego  „Szlakiem stolic i miast europejskich” (Galeria Starych Mistrzów, Muzeum Techniki, Muzeum Higieny, Stare Miasto, Kościół Frauenkirche) – 16 października 2018
 14. Kontynuacja na dwóch poziomach zaawansowania całorocznego kursu języka angielskiego dla nauczycieli.
 15. Rozpoczęcie pilotażowego programu zajęć terapeutyczno-zawodowych (praktyki w klubokawiarni „Cafe Równik” oraz zajęcia zawodowe w szkole) – listopad 2018
 16. Warsztaty: „Od potrzeby do koncepcji projektu. Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ” – Warszawa, 29 listopada 2017
 17. Nawiązanie współpracy ze szkołą IES la CANAL w Hiszpanii
 18. Realizacja projektu „My small world-my family, my hometown, my school” na platformie eTwinning
 19. Prowadzenie rozmowy za pomocą czatu na platformie eTwinning z uczestnikami projektu „My small world-my family, my hometown, my school”( uczniowie szkoły Amigo oraz szkoły IES la CANAL w Hiszpanii, 15 marca 2018
 20. Złożenie wniosku projektu Erasmusa +:„ Necessity of water” Koordynator projektu: IES la CANAL w Hiszpanii Partnerzy: Spoleczne Integracyjne Liceum Ogolnoksztalcace „Amigo”, Liceul Tehnologic Inaltarea Domnului w Rumunii, Secció d’Educació Secundària Sivera Font w Hiszpanii, marzec 2018
 21. Zajęcia prowadzone w języku angielskim dla uczniów III klasy gimnazjum i klas licealnych przez wolontariuszki z Europen Voluntary Service : „Zasada 3R/3RS reduce, reuse, recyckle”
 22. Warsztaty szkoleniowe programu Erasmus + organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Narodową Agencję Programu Erasmusa +, 05 kwietnia 2018
 23. Prowadzenie czatu na platformie eTwinning  z uczestnikami projektu „ My small world- my family, my hometown, my school” ( uczniowie szkoły Amigo oraz szkoły IES la CANAL w Hiszpanii), 10 maja 2018  oraz 14 czerwca 2018

 24. Szkolenie w Wielkiej Brytanii ” CLIL For Secondary Teachers ( Science & Maths)” 26 czerwca-6 lipca 2018

 25. Przyznanie dofinansowania na realizację projektu ” Necessity of water” przez Narodową Agencję programu Erasmus+, 29 sierpnia 2018
  Informacje o projekcie:
  Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2018
  Data zakończenia projektu: 31 sierpnia 2020

  Przyznane dofinansowanie dla Społecznego Integracyjnego LO „Amigo” : 22680 EUR
  Koordynator projektu: IES la CANAL /Hiszpania

  Partnerzy:
  Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcące Amigo / Polska
  Liceul Tehnologic Inaltarea Domnului / Rumunia
  Secció d’Educació Secundària Sivera Font/ Hiszpania

 26. Kontynuacja całorocznego kursu języka angielskiego dla nauczycieli na różnych poziomach zaawansowania , rok szkolny 2018/2019

 27. Szkolenie w Austrii ” Innovatives Lernen mit Tablets” 30 września- 5 października 2018

 28. Spotkanie dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektów programu Erasmus + Edukacja szkolna- akcja KA 229, 22 października Warszawa

 29. Uczestnictwo w wieczorze autorskim książki „Autistic son ,Desperate Dad” autorstwa Rafała Motriuka oraz panelu dyskusyjnym dotyczącym codziennego życia osób autystycznych oraz ich perspektyw zawodowych – Nokia Garage, 25 października 2018

 30. Rada szkoleniowa: zaprezentowanie metod poznanych na kursach zagranicznych, rozmowa na temat zdobytych doświadczeń, omówienie planu wdrożenia wypracowanych rezultatów w życie szkoły, 29 października 2018

 31. Szkolenie w Wielkiej Brytanii ” Inclusive Teaching and Special Educational Needs”, 18 -25 listopada

 32. Zajęcia w Domu Europy dla klas III LO : „ Mobilność zawodowa w UE”; poznanie podstawowych instytucji zajmujących się rekrutacją w Europie- EPSO oraz EURES, a także inicjatyw unijnych w ramach pakietu Erasmus+: Erasmus, Leonardo da Vinci i Mobilna Młodzież oraz dokumentów Europass, 29 listopada 2018

 33. Prezentacja projektu „Równe szanse – edukacja włączająca osób niepełnosprawnych i z autyzmem” przez Michała Drozdowskiego podczas Konferencji Informacyjnej  dla województwa dolnośląskiego dotyczącej realizacji projektów Erasmus+. Konferencja objęta była honorowym patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 11 stycznia 2019

 34. Wdrożenie elementów nauczania CLIL (język angielski) na lekcjach matematyki w klasie I LO – (grupa realizująca program na poziomie rozszerzonym) – od 15 stycznia 2019

 35. Multimedia na językach obcych – przygotowywanie filmików o Wrocławiu w ramach lekcji języka niemieckiego – zajęcia w terenie – marzec 2019

 36. Quiz matematyczny na platformie Kahoot o liczbie Pi  z okazji Światowego Dnia Liczby Pi – 14 marca 2019

 37. Przeprowadzenie prelekcji  w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu:  „Nauczycielem być! Oczekiwania, wyzwania i możliwości rozwoju dla współczesnego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem programów Erasmus+” – 14 marca 2019

 38. Zajęcia warsztatowe w klasach III LO – zapoznanie ze stroną www.europass.org.pl  oraz przygotowywanie dokumentów Europass – CV i Paszport językowy w trzech wersjach językowych: polskim, angielskim i niemieckim – 4-13 marca 2019.

 39. Tydzień Europejski w Amigo „Let’s talk about Europe”- Porozmawiajmy o Europie- Pytajmy, dowiedzmy się więcej, dyskutujmy!!! 20-24 maja 2019

 40. Prezentacja rezultatów projektu podczas ogólnopolskiej konferencji dla beneficjentów programu Erasmus + dla szkół rozpoczynających realizację projektów unijnych- Katowice, 11 czerwca 2019

 41. Podsumowanie realizacji projektu podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, 24 czerwca 2019

 42. Przyznanie nominacji dla „Amigo” przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do nagrody EDUinspiracje 2019 w kategorii Edukacja szkolna za realizację projektu pt. „Równe szanse – edukacja włączająca osób niepełnosprawnych i autystycznych”, czerwiec 2019

Galeria

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław