ZAPRASZAMY NA LATA NASTĘPNE!

2024/2025
2025/2026
Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie SP AMIGO.
Rekrutacja do klasy 7 i 8 SP trwa.

Rekrutacja do I klasy LO Amigo

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do I klasy LO Amigo na rok szkolny 2023/2024 zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji rekrutacyjnej
poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
oraz ewentualnie aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,

Zasady rekrutacji - warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego AMIGO:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna ucznia wraz z Rodzicami lub prawnymi opiekunami w terminie uzgodnionym za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły
  (tel. 71/ 361 52 63).
   
 2. Złożenie wymaganych dokumentów tj.
  • świadectwa ukończenia ósmej klasy oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • podania o przyjęcie do LO oraz formularza personalnego – wzory dostępne w sekretariacie szkoły,
  • ewentualne opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • w przypadku rekrutacji do klas 2-4 LO wymagane jest świadectwo ukończenia poprzedniej klasy LO.
 3. Istnieje możliwość spełniania obowiązku nauki poza szkołą (zobacz: Nauczanie domowe)

Pierwszeństwo przyjęcia mają absolwenci Szkoły Podstawowej AMIGO oraz uczniowie z orzeczeniami lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej – ilość miejsc ograniczona.

 UWAGA!!! 
Zapisy do LO AMIGO nie są objęte rekrutacją elektroniczną prowadzoną przez Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia.

Czujesz się zagubiony w systemie elektronicznym?

Zapisz się osobiście do naszego Liceum Ogólnokształcącego!

Indywidualne „Drzwi otwarte” szkoły – organizujemy dla każdego zainteresowanego
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły (tel. 71 361 52 63).

Przyjdź i zobacz swoją nową Szkołę! 🙂

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław