Opieka zdrowotna

Bezpłatne porady i konsultacje dla Rodziców i Uczniów Szkół AMIGO

dr med. Jolanta Czermak - psychiatra

Jolanta Czermak

1988 – absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu,
1992 – I stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii,
1997 – II stopień specjalizacji – tytuł specjalisty psychiatrii.

Kursy zawodowe z zakresu psychiatrii (grupy self-experience – z zakresu treningu interpersonalnego, terapii grupowej, indywidualnej w tym na tle grupy). Ośrodek „Drewnica”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 2005 – 2009 czteroletnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu psychiatrii dynamicznej oraz systemowej uprawniającej do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz terapii par. Aktywność zawodowa: Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej we Wrocławiu, MONAR, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SELF” w Trzebnicy, konsultant Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Trzebnicy

Miejsce:
Szkoła AMIGO
ul. Żelazna 36, Wrocław
gabinet nr 23 – parter

Termin:
raz w miesiącu – w wybrany piątek od 15.00 do 17.00

Uwaga!
Obowiązuje rejestracja telefoniczna poprzez sekretariat Szkoły, tel. 71 361 52 63

Pielęgniarka szkolna

Gabinet pielęgniarki medycyny w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi PROXIMUM Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 34,  Wrocław

 

tel. 71 783 62 50

Poniedziałek
Środa
Piątek
 
8:00 – 12:00
11:15 – 15:35
8:00 – 12:00

Opieka stomatologiczna

Badanie stóp – komputerowym podoskopem do oceny podeszwowej strony stóp

W ramach promocji i profilaktyki zdrowia w LO i SP Amigo od września 2021 roku będzie możliwość badania i analizy stóp dzięki nowoczesnemu urządzeniu Podoscan 2D. Jest to zaawansowane narzędzie do cyfrowej analizy śladów podeszwy. Urządzenie pozwala na rzetelną ocenę stanu funkcjonalnego stopy, dzięki czemu można łatwiej wnioskować o przyczynach istniejących stanów chorobowych. Stopy to podstawa naszego ciała, jeśli więc z jakiegoś powodu funkcjonują one nieprawidłowo, w bliższej lub dalszej przyszłości zacznie nam dawać o tym znać nasze ciało. Sygnały mogą być różne, najczęściej jednak są tokłopoty ze stopami, to także bóle mięśni i stawów w różnych częściach naszego ciała oraz wady kręgosłupa. Ponad 70% populacji cierpi z powodu różnego rodzaju koślawienia (zwanego pronacją lub supinacją) stóp, choć większość z nas nie jest świadoma, jak mogą one wpływać na resztę naszego ciała.

 

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z badania będą przekazywane we wrześniu, przez wychowawców klas, za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Badania wykonuje Tomasz Sorbian nauczyciel wychowania fizycznego, przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia
Podoscan 2D.

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław