Nauczyciele

Dyrektor SP i LO Amigo. Nauczyciel dyplomowany geografii i przedsiębiorczości. Absolwentka geografii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Finanse. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki, pedagogiki korekcyjnej. Stypendystka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z geografii.

Wicedyrektor SP i LO AMIGO. Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki, pedagogiki korekcyjnej. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Nauczyciel dyplomowany matematyki, absolwentka matematyki na wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo – terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika korekcyjna.

Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka RSA oraz EEG Biofeedback II stopnia.

Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji oraz pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej oraz  podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera,  pedagogiki leczniczej i pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Nauczyciel mianowany j. niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. 

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Nauczyciel dyplomowany chemii. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki, rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii.

Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, a także Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki, pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną oraz gimnastyki korekcyjnej.

Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe: psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, pedagogika lecznicza, resocjalizacja, pedagogika korekcyjna oraz nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Opiekunka gazetki szkolnej „Amigo – Bo każdy jest ważny!” oraz koła dziennikarskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Nauczyciel mianowany informatyki i fizyki. Absolwentka fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pedagogiki ze specjalnością z zakresu terapii pedagogicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ukończyła podyplomowe studia Informatyka dla nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki oraz pedagogiki korekcyjnej. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, absolwentka biologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe – chemia z elementami informatyki w liceum na Uniwersytecie Wrocławski, kurs kwalifikacyjny pedagogiki leczniczej, uczestniczka licznych szkoleń doskonalących pracę uczniów z niepełnosprawnościami.

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Ukończyła studia podyp. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu psychoprofilaktyki, diagnozy i elementów psychoterapii w poradnictwie psych. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą, absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, certyfikowany mediator. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo – terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna. Autorka publikacji z zakresu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia uczniów z niepeł., referaty na konferencjach naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, realizatorka programów edukacyjnych.

Nauczyciel mianowany matematyki. Doktor nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką oraz pedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki.

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii z interwencji kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, z której aktualizuje wiedzę oraz kompetencje, regularnie biorąc udział w szkoleniach, certyfikowany diagnosta ADOS.

Nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, neurologopeda. Ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i andragogiki, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki kompensacyjnej i włączającej. Wykładowca WWSZIP. Terapeutka EEG Biofeedback III stopnia, RSA i AVS. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Nauczyciel mianowany religii. Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, nauczania wczesnoszkolnego, andragogiki.

Nauczyciel kontraktowy plastyki i techniki, specjalista w zakresie arteterapii. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej.

Nauczyciel dyplomowany muzyki i muzykoterapeuta. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z muzykoterapii oraz z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji.

Psycholog, arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z zakresu arteterapii oraz Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy na kierunku arteterapia. Ukończyła Studium terapii behawioralno-poznawczej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkolenie certyfikacyjnych Trenera Umiejętności Społecznych oraz profesjonalne szkolenie mediatorów – 74 Szkoła Mediacji. Studia podyplomowe: resocjalizacja, socjoterapia oraz edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Certyfikowany diagnosta ADOS-2.

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, pedagog specjalny, doradca zawodowy, dietetyk. Ukończyła filologię angielską oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia licencjackie z zakresu filologii polskiej i historii w Kolegium Nauczycielskim oraz dietetyki na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych: pedagogika specjalna i socjoterapia, pedagogika lecznicza i resocjalizacja, andragogika, rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Nauczyciel kontraktowy matematyki oraz informatyki. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe z zakresu: resocjalizacji, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz pedagogiki korekcyjnej.

Nauczyciel mianowany języka polskiego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i rewalidacji oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, pedagogiki korekcyjnej oraz nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego, a także egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, w tym oceniania arkuszy egzaminacyjnych z symbolem 700, 800 i 900. Opiekun dydaktyczny uczniów z wadą słuchu (znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie B2).

Nauczyciel dyplomowany matematyki, doradca zawodowy. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji oraz pedagogiki korekcyjnej. Realizuje programy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prowadzi cykl warsztatów „Moja pierwsza praca”. Jest opiekunem firmy uczniowskiej ‘Manufaktura pod Parasolem’. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki, pedagogiki korekcyjnej oraz nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Nauczyciel mianowany matematyki. Absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, a także studia z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji,  socjoterapii oraz pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE z matematyki z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ośmioklasisty. Koordynatorka konkursu Światowych Dni Tabliczki Mnożenia.

Nauczyciel mianowany geografii. Ukończyła geografię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: „Nauczyciel Przyrody”. Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, socjoterapii oraz pedagogiki korekcyjnej. Znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie B1.

Nauczyciel fizyki i matematyki, będący absolwentem astronomii oraz fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu: edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, resocjalizacji, surdopedagogiki, pedagogiki korekcyjnej. Miłośnik podróżowania, wędrówek górskich i narciarstwa biegowego. Uczestnik kilku zawodów narciarskich, m.in. Biegu Piastów. Zwycięzca XVIII Maratonu Matematycznego, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów matematycznych w kraju. Popularyzator nauki, a w szczególności astrofizyki.

Nauczyciel mianowany historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, filozofii. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki oraz surdopedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki oraz pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE z zakresu historii. Opiekun szkolnego koła historii i filozofii.

Nauczyciel dyplomowany biologii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia licencjackie z zakresu dietetyki w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia Promocji Zdrowia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z socjoterapii oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki oraz pedagogiki korekcyjnej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z biologii. Koordynator Promocji Zdrowia w szkole.

Nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę. Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo – terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika korekcyjna, nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego.

Nauczyciel mianowany wychowania fizycznego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Kultury Fizycznej w Krośnie o specjalności gimnastyka korekcyjna. Ukończył studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Trener II klasy pływania sportowego. Jest również trenerem profesjonalnej drużyny triathlonowej „TMT” Wrocław.

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta dysleksji. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, oligofrenopedagogiki, terapii uzależnień i współuzależnień, psychodietetyki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, pedagogiki korekcyjnej i psychotraumatologii. Egzaminator OKE z zakresu j. angielskiego.

Nauczyciel dyplomowany przedsiębiorczości BIZ-u, wiedzy o społeczeństwie i HIT-u. Absolwent studiów podyplomowych z religioznawstwa oraz marketingu i zarządzania. Ukończył także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

Pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel mianowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej. Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Terapeuta EEG- Biofeedback i RSA- Biofeedback.

Maria Magdziarz

Dyrektor
Dyrektor SP i LO AMIGO. Nauczyciel dyplomowany geografii i przedsiębiorczości. Absolwentka geografii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Finanse. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki. Stypendystka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z geografii.

Anna Chojnowska

Wicedyrektor
Wicedyrektor SP i LO AMIGO. Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Piotr Paśnik

Fizyka
Nauczyciel fizyki, będący absolwentem astronomii oraz fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miłośnik podróżowania, wędrówek górskich i narciarstwa biegowego. Uczestnik kilku zawodów narciarskich, m.in. Biegu Piastów. Zwycięzca XVIII Maratonu Matematycznego, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów matematycznych w kraju. Popularyzator nauki, a w szczególności astrofizyki.

Milena Łuczak

Matematyka
Nauczyciel mianowany matematyki. Absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, a także studia z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE z matematyki z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ośmioklasisty. Koordynatorka konkursu Światowych Dni Tabliczki Mnożenia.

Maciej Zygmunt

Matematyka i informatyka
Nauczyciel kontraktowy matematyki oraz informatyki. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe z zakresu: resocjalizacji, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Monika Filinowicz

Geografia
Nauczyciel mianowany geografii. Ukończyła geografię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: „Nauczyciel Przyrody”. Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii.

Julita Gregorczyk

Plastyka i technika, arteterapia
Nauczyciel kontraktowy plastyki i techniki, specjalista w zakresie arteterapii. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej.

Tomasz Duda

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę. Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Urszula Grządziel

Neurologopeda kliniczny, terapeutka dysleksji, język angielski
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta dysleksji. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji. Egzaminator OKE z zakresu j. angielskiego.

Anna Filanowska-Woźny

Język niemiecki
Nauczyciel mianowany j. niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oraz pedagogiki leczniczej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej konkursów „zDolny Ślązak” i „zDolny Ślązaczek”.

Wiesław Matkowski

Historia, przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Nauczyciel dyplomowany historii, przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i HIT-u. Absolwent studiów podyplomowych z religioznawstwa oraz marketingu i zarządzania. Ukończył także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

Joanna Błasiak

Pedagog, neurologopeda, terapeuta
Nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, neurologopeda. Ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback II stopnia, RSA i AVS. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Agnieszka Portkowska

Wychowanie fizyczne, terapeuta
Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka RSA oraz EEG Biofeedback II stopnia.

Joanna Słomka

Religia
Nauczyciel mianowany religii. Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, nauczania wczesnoszkolnego, andragogiki.

dr Henryk Jerzy Krawiec

Matematyka
Nauczyciel mianowany matematyki. Doktor nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką oraz pedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki.

Agata Sławińska

Matematyka
Nauczyciel dyplomowany matematyki, absolwentka matematyki na wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Renata Gąsior

Biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Nauczyciel dyplomowany biologii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia licencjackie z zakresu dietetyki w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia Promocji Zdrowia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z socjoterapii oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z biologii. Koordynator Promocji Zdrowia w szkole.

Anita Cieślak

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe: psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, pedagogika lecznicza i resocjalizacja. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Opiekunka gazetki szkolnej „Amigo - Bo każdy jest ważny!” oraz koła dziennikarskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Małgorzata Królewicz

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i rewalidacji oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego, a także egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Opiekunka dydaktyczna uczniów z wadą słuchu (znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie B2).

Anna Kaszper

Język angielski
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Anna Biela-Różańska

Język niemiecki
Nauczyciel mianowany języka niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera i pedagogiki leczniczej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Tomasz Sorbian

Wychowanie fizyczne
Nauczyciel mianowany wychowania fizycznego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Kultury Fizycznej w Krośnie o specjalności gimnastyka korekcyjna. Ukończył studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Trener II klasy pływania sportowego. Jest również trenerem profesjonalnej drużyny triathlonowej „TMT” Wrocław.

Anna Sitarska

Edukacja wczesnoszkolna
Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, a także Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki.

Katarzyna Adamiak

Psycholog, arteterapeuta
Psycholog, arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z zakresu arteterapii oraz Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy na kierunku arteterapia. Ukończyła Studium terapii behawioralno-poznawczej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkolenie certyfikacyjnych Trenera Umiejętności Społecznych oraz profesjonalne szkolenie mediatorów - 74 Szkoła Mediacji. Studia podyplomowe: resocjalizacja, socjoterapia oraz edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Joanna Bartosiewicz

Psycholog
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii z interwencji kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, z której aktualizuje wiedzę oraz kompetencje, regularnie biorąc udział w szkoleniach.

Ewa Materka

Psycholog
Psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Ukończyła studia podyp. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu psychoprofilaktyki, diagnozy i elementów psychoterapii w poradnictwie psych. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą, absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, certyfikowany mediator. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna. Autorka publikacji z zakresu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia uczniów z niepeł., referaty na konferencjach naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, realizatorka programów edukacyjnych.

Dagmara Polańska-Chyła

Informatyka i fizyka
Nauczyciel mianowany informatyki i fizyki. Absolwentka fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pedagogiki ze specjalnością z zakresu terapii pedagogicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ukończyła podyplomowe studia Informatyka dla nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Melania Kubik

Matematyka, doradztwo zawodowe
Nauczyciel dyplomowany matematyki, doradca zawodowy. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Realizuje programy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prowadzi cykl warsztatów „Moja pierwsza praca”. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Agnieszka Zielińska

Matematyka i informatyka
Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Anna Niewczas

Chemia
Nauczyciel dyplomowany chemii. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki, rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii.

Kamila Smułka

Muzyka
Nauczyciel dyplomowany muzyki i muzykoterapeuta. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z muzykoterapii oraz z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji.

Michał Drozdowski

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Krystyna Chlebosz

Język angielski, doradztwo zawodowe, pedagog specjalny, dietetyk
Nauczyciel mianowany języka angielskiego, pedagog, doradca zawodowy, dietetyk. Ukończyła filologię angielską oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia licencjackie z zakresu filologii polskiej i historii w Kolegium Nauczycielskim oraz dietetyki na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych: pedagogika specjalna i socjoterapia, pedagogika lecznicza i resocjalizacja, andragogika, rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Joanna Patrzyk-Boratyn

Język angielski
Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Przemysław Kopeć

Historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, filozofia
Nauczyciel mianowany historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, filozofii. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki oraz surdopedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Egzaminator OKE z zakresu historii. Opiekun szkolnego koła historii i filozofii.

Wioletta Szuflat

Pedagog, terapeuta
Pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel mianowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej. Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Terapeuta EEG- Biofeedback i RSA- Biofeedback.

Elżbieta Ujejska

Nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, absolwentka biologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe – chemia z elementami informatyki w liceum na Uniwersytecie Wrocławski, kurs kwalifikacyjny pedagogiki leczniczej, uczestniczka licznych szkoleń doskonalących pracę uczniów z niepełnosprawnościami.

Piotr Paśnik

Fizyka
Nauczyciel fizyki, będący absolwentem astronomii oraz fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miłośnik podróżowania, wędrówek górskich i narciarstwa biegowego. Uczestnik kilku zawodów narciarskich, m.in. Biegu Piastów. Zwycięzca XVIII Maratonu Matematycznego, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów matematycznych w kraju. Popularyzator nauki, a w szczególności astrofizyki.

Milena Łuczak

Matematyka
Nauczyciel mianowany matematyki. Absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, a także studia z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE z matematyki z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ośmioklasisty. Koordynatorka konkursu Światowych Dni Tabliczki Mnożenia.

Maciej Zygmunt

Matematyka i informatyka
Nauczyciel kontraktowy matematyki oraz informatyki. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe z zakresu: resocjalizacji, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Monika Filinowicz

Geografia
Nauczyciel mianowany geografii. Ukończyła geografię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: „Nauczyciel Przyrody”. Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii.

Julita Gregorczyk

Plastyka i technika, arteterapia
Nauczyciel kontraktowy plastyki i techniki, specjalista w zakresie arteterapii. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej.

Tomasz Duda

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę. Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Urszula Grządziel

Neurologopeda kliniczny, terapeutka dysleksji, język angielski
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta dysleksji. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji. Egzaminator OKE z zakresu j. angielskiego.

Anna Filanowska-Woźny

Język niemiecki
Nauczyciel mianowany j. niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oraz pedagogiki leczniczej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej konkursów „zDolny Ślązak” i „zDolny Ślązaczek”.

Wiesław Matkowski

Historia, przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Nauczyciel dyplomowany historii, przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i HIT-u. Absolwent studiów podyplomowych z religioznawstwa oraz marketingu i zarządzania. Ukończył także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

Joanna Błasiak

Pedagog, neurologopeda, terapeuta
Nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, neurologopeda. Ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback II stopnia, RSA i AVS. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Agnieszka Portkowska

Wychowanie fizyczne, terapeuta
Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka RSA oraz EEG Biofeedback II stopnia.

Joanna Słomka

Religia
Nauczyciel mianowany religii. Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, nauczania wczesnoszkolnego, andragogiki.

dr Henryk Jerzy Krawiec

Matematyka
Nauczyciel mianowany matematyki. Doktor nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką oraz pedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki.

Agata Sławińska

Matematyka
Nauczyciel dyplomowany matematyki, absolwentka matematyki na wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Renata Gąsior

Biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Nauczyciel dyplomowany biologii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia licencjackie z zakresu dietetyki w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia Promocji Zdrowia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z socjoterapii oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z biologii. Koordynator Promocji Zdrowia w szkole.

Anita Cieślak

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe: psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, pedagogika lecznicza i resocjalizacja. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Opiekunka gazetki szkolnej „Amigo - Bo każdy jest ważny!” oraz koła dziennikarskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Małgorzata Królewicz

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i rewalidacji oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego, a także egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Opiekunka dydaktyczna uczniów z wadą słuchu (znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie B2).

Anna Kaszper

Język angielski
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Anna Biela-Różańska

Język niemiecki
Nauczyciel mianowany języka niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera i pedagogiki leczniczej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Tomasz Sorbian

Wychowanie fizyczne
Nauczyciel mianowany wychowania fizycznego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Kultury Fizycznej w Krośnie o specjalności gimnastyka korekcyjna. Ukończył studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Trener II klasy pływania sportowego. Jest również trenerem profesjonalnej drużyny triathlonowej „TMT” Wrocław.

Anna Sitarska

Edukacja wczesnoszkolna
Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, a także Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki.

Katarzyna Adamiak

Psycholog, arteterapeuta
Psycholog, arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z zakresu arteterapii oraz Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy na kierunku arteterapia. Ukończyła Studium terapii behawioralno-poznawczej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkolenie certyfikacyjnych Trenera Umiejętności Społecznych oraz profesjonalne szkolenie mediatorów - 74 Szkoła Mediacji. Studia podyplomowe: resocjalizacja, socjoterapia oraz edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Joanna Bartosiewicz

Psycholog
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii z interwencji kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, z której aktualizuje wiedzę oraz kompetencje, regularnie biorąc udział w szkoleniach.

Ewa Materka

Psycholog
Psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Ukończyła studia podyp. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu psychoprofilaktyki, diagnozy i elementów psychoterapii w poradnictwie psych. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą, absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, certyfikowany mediator. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna. Autorka publikacji z zakresu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia uczniów z niepeł., referaty na konferencjach naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, realizatorka programów edukacyjnych.

Dagmara Polańska-Chyła

Informatyka i fizyka
Nauczyciel mianowany informatyki i fizyki. Absolwentka fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pedagogiki ze specjalnością z zakresu terapii pedagogicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ukończyła podyplomowe studia Informatyka dla nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Melania Kubik

Matematyka, doradztwo zawodowe
Nauczyciel dyplomowany matematyki, doradca zawodowy. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Realizuje programy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prowadzi cykl warsztatów „Moja pierwsza praca”. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Agnieszka Zielińska

Matematyka i informatyka
Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Anna Niewczas

Chemia
Nauczyciel dyplomowany chemii. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki, rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii.

Kamila Smułka

Muzyka
Nauczyciel dyplomowany muzyki i muzykoterapeuta. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z muzykoterapii oraz z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji.

Michał Drozdowski

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Krystyna Chlebosz

Język angielski, doradztwo zawodowe, pedagog specjalny, dietetyk
Nauczyciel mianowany języka angielskiego, pedagog, doradca zawodowy, dietetyk. Ukończyła filologię angielską oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia licencjackie z zakresu filologii polskiej i historii w Kolegium Nauczycielskim oraz dietetyki na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych: pedagogika specjalna i socjoterapia, pedagogika lecznicza i resocjalizacja, andragogika, rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Joanna Patrzyk-Boratyn

Język angielski
Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Przemysław Kopeć

Historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, filozofia
Nauczyciel mianowany historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, filozofii. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki oraz surdopedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Egzaminator OKE z zakresu historii. Opiekun szkolnego koła historii i filozofii.

Wioletta Szuflat

Pedagog, terapeuta
Pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel mianowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej. Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Terapeuta EEG- Biofeedback i RSA- Biofeedback.

Elżbieta Ujejska

Nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, absolwentka biologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe – chemia z elementami informatyki w liceum na Uniwersytecie Wrocławski, kurs kwalifikacyjny pedagogiki leczniczej, uczestniczka licznych szkoleń doskonalących pracę uczniów z niepełnosprawnościami.

Piotr Paśnik

Fizyka
Nauczyciel fizyki, będący absolwentem astronomii oraz fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miłośnik podróżowania, wędrówek górskich i narciarstwa biegowego. Uczestnik kilku zawodów narciarskich, m.in. Biegu Piastów. Zwycięzca XVIII Maratonu Matematycznego, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów matematycznych w kraju. Popularyzator nauki, a w szczególności astrofizyki.

Milena Łuczak

Matematyka
Nauczyciel mianowany matematyki. Absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, a także studia z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE z matematyki z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ośmioklasisty. Koordynatorka konkursu Światowych Dni Tabliczki Mnożenia.

Maciej Zygmunt

Matematyka i informatyka
Nauczyciel kontraktowy matematyki oraz informatyki. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe z zakresu: resocjalizacji, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Monika Filinowicz

Geografia
Nauczyciel mianowany geografii. Ukończyła geografię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: „Nauczyciel Przyrody”. Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii.

Julita Gregorczyk

Plastyka i technika, arteterapia
Nauczyciel kontraktowy plastyki i techniki, specjalista w zakresie arteterapii. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej.

Tomasz Duda

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę. Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Urszula Grządziel

Neurologopeda kliniczny, terapeutka dysleksji, język angielski
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta dysleksji. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji. Egzaminator OKE z zakresu j. angielskiego.

Anna Filanowska-Woźny

Język niemiecki
Nauczyciel mianowany j. niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oraz pedagogiki leczniczej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej konkursów „zDolny Ślązak” i „zDolny Ślązaczek”.

Wiesław Matkowski

Historia, przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Nauczyciel dyplomowany historii, przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i HIT-u. Absolwent studiów podyplomowych z religioznawstwa oraz marketingu i zarządzania. Ukończył także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

Joanna Błasiak

Pedagog, neurologopeda, terapeuta
Nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, neurologopeda. Ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback II stopnia, RSA i AVS. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Agnieszka Portkowska

Wychowanie fizyczne, terapeuta
Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka RSA oraz EEG Biofeedback II stopnia.

Joanna Słomka

Religia
Nauczyciel mianowany religii. Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, nauczania wczesnoszkolnego, andragogiki.

dr Henryk Jerzy Krawiec

Matematyka
Nauczyciel mianowany matematyki. Doktor nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką oraz pedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki.

Agata Sławińska

Matematyka
Nauczyciel dyplomowany matematyki, absolwentka matematyki na wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Renata Gąsior

Biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Nauczyciel dyplomowany biologii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia licencjackie z zakresu dietetyki w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia Promocji Zdrowia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z socjoterapii oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z biologii. Koordynator Promocji Zdrowia w szkole.

Anita Cieślak

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe: psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, pedagogika lecznicza i resocjalizacja. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Opiekunka gazetki szkolnej „Amigo - Bo każdy jest ważny!” oraz koła dziennikarskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Małgorzata Królewicz

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i rewalidacji oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego, a także egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Opiekunka dydaktyczna uczniów z wadą słuchu (znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie B2).

Anna Kaszper

Język angielski
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Anna Biela-Różańska

Język niemiecki
Nauczyciel mianowany języka niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera i pedagogiki leczniczej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Tomasz Sorbian

Wychowanie fizyczne
Nauczyciel mianowany wychowania fizycznego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Kultury Fizycznej w Krośnie o specjalności gimnastyka korekcyjna. Ukończył studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Trener II klasy pływania sportowego. Jest również trenerem profesjonalnej drużyny triathlonowej „TMT” Wrocław.

Anna Sitarska

Edukacja wczesnoszkolna
Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, a także Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki.

Katarzyna Adamiak

Psycholog, arteterapeuta
Psycholog, arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z zakresu arteterapii oraz Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy na kierunku arteterapia. Ukończyła Studium terapii behawioralno-poznawczej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkolenie certyfikacyjnych Trenera Umiejętności Społecznych oraz profesjonalne szkolenie mediatorów - 74 Szkoła Mediacji. Studia podyplomowe: resocjalizacja, socjoterapia oraz edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Joanna Bartosiewicz

Psycholog
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii z interwencji kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, z której aktualizuje wiedzę oraz kompetencje, regularnie biorąc udział w szkoleniach.

Ewa Materka

Psycholog
Psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Ukończyła studia podyp. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu psychoprofilaktyki, diagnozy i elementów psychoterapii w poradnictwie psych. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą, absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, certyfikowany mediator. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna. Autorka publikacji z zakresu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia uczniów z niepeł., referaty na konferencjach naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, realizatorka programów edukacyjnych.

Dagmara Polańska-Chyła

Informatyka i fizyka
Nauczyciel mianowany informatyki i fizyki. Absolwentka fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pedagogiki ze specjalnością z zakresu terapii pedagogicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ukończyła podyplomowe studia Informatyka dla nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Melania Kubik

Matematyka, doradztwo zawodowe
Nauczyciel dyplomowany matematyki, doradca zawodowy. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Realizuje programy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prowadzi cykl warsztatów „Moja pierwsza praca”. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Agnieszka Zielińska

Matematyka i informatyka
Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Anna Niewczas

Chemia
Nauczyciel dyplomowany chemii. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki, rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii.

Kamila Smułka

Muzyka
Nauczyciel dyplomowany muzyki i muzykoterapeuta. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z muzykoterapii oraz z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji.

Michał Drozdowski

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Krystyna Chlebosz

Język angielski, doradztwo zawodowe, pedagog specjalny, dietetyk
Nauczyciel mianowany języka angielskiego, pedagog, doradca zawodowy, dietetyk. Ukończyła filologię angielską oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia licencjackie z zakresu filologii polskiej i historii w Kolegium Nauczycielskim oraz dietetyki na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych: pedagogika specjalna i socjoterapia, pedagogika lecznicza i resocjalizacja, andragogika, rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Joanna Patrzyk-Boratyn

Język angielski
Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Przemysław Kopeć

Historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, filozofia
Nauczyciel mianowany historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, filozofii. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki oraz surdopedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Egzaminator OKE z zakresu historii. Opiekun szkolnego koła historii i filozofii.

Wioletta Szuflat

Pedagog, terapeuta
Pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel mianowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej. Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Terapeuta EEG- Biofeedback i RSA- Biofeedback.

Elżbieta Ujejska

Nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, absolwentka biologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe – chemia z elementami informatyki w liceum na Uniwersytecie Wrocławski, kurs kwalifikacyjny pedagogiki leczniczej, uczestniczka licznych szkoleń doskonalących pracę uczniów z niepełnosprawnościami.

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław