Nauczanie domowe

  • Nauczanie domowe dotyczy spełniania obowiązku nauki poza szkołą.

  • Nauczanie domowe realizujemy na poziomie wszystkich klas liceum  zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 59).

  • Nauczanie domowe wspierają wysoko wykwalifikowani, z wieloletnim doświadczeniem nauczyciele przedmiotowi, terapeuci i specjaliści.
  • Egzaminy klasyfikacyjne organizowane są w porozumieniu z Rodzicami i Uczniem.

  • Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na życzenie Rodziców, mają zapewnione 3 godziny lekcyjne w tygodniu zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły.

  • Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia.

  • Wszystkim uczniom zapewniamy konsultacje celem przygotowania do egzaminów klasyfikacyjnych.

  • Uczniowie mają możliwość wyboru nauki języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski, j. hebrajski).

  • Po zmianie przepisów oświatowych zniesiona została rejonizacja (konieczność zapisania dziecka do szkoły w województwie zamieszkania) i wymóg uzyskania opinii rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAPRASZAMY!

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły
tel. 71 361 52 63

W ramach nauczania domowego współpracujemy z Centrum Edukacyjnym „Fuksówka” we Wrocławiu
ul. Krucza 79/4

www.fuksowka.com.pl

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Szanowni Państwo, po rozpoczęciu roku szkolnego w całej Polsce odbędą się szczepienia dzieci i młodzieży od 12. roku życia.
Nasza szkoła we współpracy z punktem szczepień także umożliwi Państwu szczepienie naszych uczniów oraz ich najbliższej rodziny.

Wychowawcy na wrześniowych zebraniach przekażą zainteresowanym Rodzicom formularze deklaracji chęci zaszczepienia dzieci.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pojawiające się u Państwa wątpliwości znajdą Państwo na portalu prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny http://szczepienia.pzh.gov.pl oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach https://vaccination-info.eu/pl