Nauczanie domowe

  • Nauczanie domowe dotyczy spełniania obowiązku nauki poza szkołą.

  • Nauczanie domowe realizujemy na poziomie wszystkich klas liceum  zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 59).

  • Nauczanie domowe wspierają wysoko wykwalifikowani, z wieloletnim doświadczeniem nauczyciele przedmiotowi, terapeuci i specjaliści.
  • Egzaminy klasyfikacyjne organizowane są w porozumieniu z Rodzicami i Uczniem.

  • Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na życzenie Rodziców, mają zapewnione 3 godziny lekcyjne w tygodniu zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły.

  • Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia.

  • Wszystkim uczniom zapewniamy konsultacje celem przygotowania do egzaminów klasyfikacyjnych.

  • Uczniowie mają możliwość wyboru nauki języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski, j. hebrajski).

  • Po zmianie przepisów oświatowych zniesiona została rejonizacja (konieczność zapisania dziecka do szkoły w województwie zamieszkania) i wymóg uzyskania opinii rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAPRASZAMY!

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły
tel. 71 361 52 63

W ramach nauczania domowego współpracujemy z Centrum Edukacyjnym „Fuksówka” we Wrocławiu
ul. Krucza 79/4

www.fuksowka.com.pl

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław