Nasze zalety i możliwości

Co Ci proponujemy?

 • przyjazną atmosferę,
 • bezpieczeństwo – przemocy mówimy NIE”,
 • indywidualne podejście (rozpoznanie potrzeb, pasji i uzdolnień),
 • pomoc nauczyciela podczas konsultacji,
 • zajęcia w małych grupach,
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją – należymy do programu: „Szkoła przyjazna dyslektykom”,
 • zajęcia rewalidacyjne i wspomagające, m.in. trening umiejętności społecznych, biofeedback (więcej informacji w linku „zajęcia rewalidacyjne i inne wspomagające”),
 • koła zainteresowań (plastyczne, muzyczne, informatyczne, języka migowego, szachowe, filozoficzne, matematyczne),
 • niestandardowe zajęcia międzyprzedmiotowe (łączenie projektu badawczego z technikami autoprezentacji i debatą),
 • uczestnictwo w programach: Promocja Zdrowia, Przedsiębiorczość, Erasmus + oraz innych rekomendowanych przez Miasto,
 • szanse nawiązania licznych przyjaźni – organizujemy  wycieczki, Wigilię, wyjazdy zagraniczne,
 • udział w życiu kulturalnym Miasta – naszym zwyczajem jest chodzenie na spektakle teatralne, filmy, koncerty, wystawy; organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • opiekę profesjonalistów:
  • psychologów i pedagogów,
  • neurologopedów,
  • lekarzy (współpracujemy z przychodnią lekarską: Proximum),
 • budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • nowoczesny sprzęt komputerowy,
 • rozszerzony program nauki języków (angielskiego i niemieckiego) oraz przedmiotu do wyboru: j. polskiego, biologii, matematyki, historii, WOS-u,
 • pełne i wszechstronne przygotowanie do egzaminu maturalnego,

Czym wyróżnia się nasz absolwent?

akceptuje siebie i innych

rozumie, że ludzi więcej łączy niż dzieli

potrafi współpracować w zespole

jest świadomy swojej wartości

umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych

rozumie potrzebę kształcenia

konsekwentnie dąży do celu

osiąga sukcesy

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław