Egzamin maturalny w AMIGO

23.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z fizyki – poziom rozszerzony.
22.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z informatyki – poziom rozszerzony.
21.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z historii – poziom rozszerzony.
21.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego – poziom rozszerzony.
20.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom rozszerzony.
17.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z geografii – poziom rozszerzony.
16.05.2024 – Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języka angielskiego.
16.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z chemii – poziom rozszerzony.
15.05.2024 – Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języka angielskiego.
15.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony.
14.05.2024 – Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego i angielskiego.
14.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z biologii – poziom rozszerzony.
13.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z filozofii – poziom rozszerzony.
13.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony.
10.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie – poziom rozszerzony.
9.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy.
8.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej – poziom
rozszerzony.
8.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy.
7.05.2024 – Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy.

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław