Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów LO

Szanowni Państwo,

Uczniowie LO, posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2022/2023.

Celem uzyskania dofinansowania należy wypełnić czytelnie załączone formularze i złożyć do sekretariatu szkoły
do dnia 05.09.2022 r. do godziny 14:00. (!!!)

Zwrot poniesionych kosztów na zakup podręczników będzie dokonywany przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia na podane konto, nie później niż do 31.12.2022r.

UWAGA! Dofinansowanie nie przysługuje uczniom powtarzającym klasę lub będących na wydłużonym etapie edukacyjnym/przedłużonym okresie nauki oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław