admin

Dogoterapia

01.03.2024 – Warsztaty z dogoterapii klasa I LO. Interakcje człowiek – pies.

Raport pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego

29.02.2024 – Zapoznanie się z raportem pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) wykonanych z wykorzystaniem szerokopasmowej stacji monitoringu stacjonarnego, zainstalowanej na dachu budynku SP i LO Amigo przez Państwowy Instytut Badawczy Instytutu Łączności. Pomiary – wyniki w NORMIE!

Konkurs fizyczny

27.02.2024 – Udział w Konkursie Fizycznym im. Bożeny Koronkiewicz w X LO we Wrocławiu –przedstawiciele klasy IV LO Amigo.

Klikam z głową

21.02.2024 – Ochrona danych i wizerunku w sieci – Program Klikam z Głową – klasa 7 SP.

Warsztaty Kulinarne

16.02.2024 – Warsztaty Kulinarne dla niesłyszących Seniorów Klubu Seniora ,,Integracja’’ z FundacjiFONIS

Film

16.02.2024 – Projekcja filmu ,,Akademia Pana Kleksa’’ – kino Arkady – kl. 8SP

Film

15.02.2024 – Projekcja filmu ,,Kos’’ – Kino Arkady kl. II, III, IV LO.

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław