Erasmus+

SILO Amigo po pozytywnie rozpatrzonym wniosku zostało wpisane na LISTĘ SZKÓŁ AKREDYTOWANYCH ERASMUS+ na lata 2021-2026, co oznacza, że będziemy mogli w uproszczonej procedurze wnioskować o finansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych.
Mobilności te będą związane z realizacją wybranych przez szkołę projektów.


We wniosku akredytacyjnym zakreśliliśmy obszary tematyczne ewentualnych projektów, z podaniem szacunkowego terminu ich realizacji:

OBSZAR 1 – Poprawa znajomości języków obcych wśród uczniów i nauczycieli – 1,2,3 rok

Czas trwania pierwszego etapu: 1 września 2021 – 30 listopada 2021
Kwota dofinansowania: 26 370 euro

Koordynator: Melania Kubik melania.kubik@gmail.com

Mobilności

  • „Intensive English Language Course for Teachers and School Staff” – kurs w Chorwacji – 5 nauczycieli
  • „Intensive General English Course” – kurs  w Irlandii – 2 nauczycieli
  • „Intensive English and Classroom Management” – kurs we Włoszech
  • „English Language and Culture for Teachers and Learners” – kurs w Irlandii
  • „Learn English the fun way” – kurs w Portugalii (Azory) – 2 nauczycieli

OBSZAR 2 – Wyrównywanie szans osób defaworyzowanych ze względu na dysfunkcje, stan zdrowia i pochodzenie społeczne. – 2,3,4 rok


OBSZAR 3 – Podniesienie poziomu wiedzy na temat źródeł energii oraz kształtowanie postaw świadomego ich wykorzystywania. – 2,3 rok


OBSZAR 4 – Promowanie różnorodności kulturowej i europejskich wartości demokratycznych – 4,5 rok

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław